آگهی های استخدامی شرکت های خصوصی
آگهي استخدام یک شرکت معتبر فولاد(بهشهر مازندران)
نوشته شده توسط modir   
يكشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۰۴:۱۷

آگهي استخدام یک شرکت معتبر فولاد(بهشهر مازندران)

شرکت معتبر فولاد جهت تکميل نيروي انساني مورد نياز خود از افراد واجد شرايط ذيل دعوت به همکاري مي نمايد

مشاهده متن کامل آگهي (کليک کنيد)

 
اعطا نام کاربری ویژه رایگان به پنجاه نفر از کاربران سایت به مناسبت عید سعید فطر

گروه فرهنگی و اجتماعی کارکن ضمن تبریک عید سعید فطر به پیشگاه رهبر  عظیم الشان و  ملت انقلابی و غیور میهن اسلامیمان به مناسبت این روز  خجسته و پر خیر و برکت به پنجاه نفر از کاربران سایت نام کاربری ویژه سه ماهه بصورت رایگان اعطا می نماید.

ایمیل کاربران بشرح زیر است

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
 
آگهی استخدام یک شرکت فنی - مهندسی معتبر
نوشته شده توسط گروه فرهنگی و اجتماعی کارکن   
سه شنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۳۹

آگهی استخدام یک شرکت فنی - مهندسی معتبر

یک شرکت فنی - مهندسی معتبردرزمینه تولید، اجرا وپشتیبانی پروژههای نرم افزاری وسخت افزاری بانکی ، جهت توسعه واحد نرم افزارخود اقدام به جذب نیروهای زیرمی نماید:

  1. برنامه نویس حرفه ای مسلط به  PHP 5.X  و  MYSQL 5.X
  2. نیروی حرفه ای دارای مدرک  MCSD یا MCPD ومسلط به  SQL SERVER 2008
  3. نیروی پشتیبان آشنابه شبکه ، زبانها ی برنامه نویسی ، پایگاه داده وسخت افزار
  4. برنامه نویس جاوا مسلط به J2ME و MIDP و  JSR و دارای سابقه کار در حوزه برنامه نویسی موبایل
  5. تایپیست دارای مدرک ICDL ومسلط به زبان انگلیسی

علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرند و یا رزومه خود را به آدرس ایمیل این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید ارسال نمایید:

1-8436350-0511و یا 5-8465983-0511 (داخلی نرم افزار)


 
مشکل شماره حساب هنگام ثبت نام در آزمون استخدامی شهرداریها رفع شد
نوشته شده توسط modir   
سه شنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۰۱:۲۰

مشکل شماره حساب هنگام ثبت نام در آزمون استخدامی شهرداریها رفع شد

کاربران گرامی متن زیر به نقل از  سامانه ثبت نام آزمون استخدامی شهرداری های کشور می باشد

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۰۱:۲۳
ادامه مطلب...
 
آگهي استخدام شرکت مادایران
نوشته شده توسط modir   
سه شنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۰۰:۰۹

آگهي استخدام شرکت مادایران

شرکت مادایران جهت تکميل نيروي انساني مورد نياز خود از افراد واجد شرايط ذيل دعوت به همکاري مي نمايد

مشاهده متن کامل آگهي (کليک کنيد)

 
جدول زمان بندي مراجعه به فرمانداري ها براي تحويل مدارك براساس زمان ثبت نام در سامانه
نوشته شده توسط modir   
دوشنبه ۰۷ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۰۲:۴۳

جدول زمان بندي مراجعه به فرمانداري ها براي تحويل مدارك  براساس زمان ثبت نام در سامانه

کلیک کنید

 
استخدام رسمی 17 هزار معلم در آموزش و پرورش
نوشته شده توسط modir   
دوشنبه ۰۷ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۰۱:۲۴

استخدام رسمی 17 هزار معلم در آموزش و پرورش


وزیر آموزش و پرورش گفت: 17 هزار نفر از نیروهای حق التدریسی، سوادآموزی و نیروهای دارای مدرک دانشگاهی از مهر ماه به استخدام رسمی آموزش و پرورش در می آیند.

حمید رضا حاجی بابایی، در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: بر اساس قانون مصوبه مجلس 17 هزار نیروی آموزش و پرورش از اول مهر ماه با تغییر وضعیت به استخدام رسمی آموزش و پرورش در آمده و در محل خدمت خود مستقر می شوند و حکم آن ها نیز نیمه دوم مهرماه ابلاغ می شود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت نیروهای شرکتی آموزش و پرورش اظهار داشت:‌ بر اساس مصوبه مجلس آزمون تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تیر ماه گذشته برگزار شد و پنج هزار و هشتصد نفر از این نیروها نمره لازم را کسب کردند و جزو اولویت های استخدامی آموزش و پرورش هستند و هر وقت که به وجود آن ها نیاز شود جذب خواهند شد.

حاجی بابایی، تأکید کرد: در آموزش و پرورش هیچ فردی که تعیین تکلیف نشده باشد، نداریم و تمام نیروهای آموزش و پرورش تعیین تکلیف شدند.

وی ادامه داد: آموزشکده های فنی نیز به طور کامل به همراه نیرو و ساختمان هایشان تحویل وزارت علوم شدند و از این پس در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار ندارد.


وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: از این پس نیروهای آموزش و پرورش تنها از طریق دانشگاه تربیت معلم و آزمون و طی دوره های مربوطه جذب وزارت آموزش و پرورش می شوند و بر اساس قانون مصوب مجلس آموزش و پرورش از طریق دیگری جذب نیرو نمی کند

 
آگهي استخدام مهندس کشاورزی دریک شرکت بین المللی کشاورزی(کرمان،خوزستان،اصفهان،بوشهر)
نوشته شده توسط modir   
يكشنبه ۰۶ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۰۱:۲۰

آگهي استخدام مهندس کشاورزی دریک شرکت بین المللی کشاورزی(کرمان،خوزستان،اصفهان،بوشهر)

یک شرکت بین المللی کشاورزی جهت تکميل نيروي انساني مورد نياز خود از افراد واجد شرايط ذيل دعوت به همکاري مي نمايد

مشاهده متن کامل آگهي (کليک کنيد)

 
زمان برگزاري آزمون استخدامي سازمان بنادر و دريانوردي اعلام شد.
نوشته شده توسط modir   
چهارشنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۰۳:۵۰

زمان برگزاري آزمون استخدامي سازمان بنادر و دريانوردي اعلام شد.


به گزارش خبرنگار بازاركار زمان برگزاري آزمون استخدامي اين سازمان بعد از نيمه دوم شهريور ماه 90 خواهد بود.
لازم به ذكر است، چندي پيش اين سازمان آگهي استخدامي مبني بر جذب تعداد 104 نفر نيروي پيماني را صادر نموده بود.

 
آخرین اخبار استخدامی مرداد ماه 90 (فقط کاربران ویژه)
نوشته شده توسط گروه فرهنگی و اجتماعی کارکن   
دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۰۴:۰۰

آخرین اخبار استخدامی مرداد ماه 90 (فقط کاربران ویژه)

 

 

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی - مخصوص کاربران ویژه همراه با جواب - بسته ش هیجده (کلیک کنید)

آگهي استخدام در یک مرکز علمی - پژوهشی در 7 ردیف شغلی

آگهي استخدام در شرکت گلستان

آگهي استخدام شرکت قطعات آهنگری ایران خودرو

آگهي استخدام موسسه آموزش عالی زاگرس کرمانشاه

آگهي استخدام شرکت گوهر گستر طوس(خراسان)

آگهي استخدام در شرکت معتبر توليدی سمنان

آگهي استخدام در بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی تبريز

آگهي استخدام در شرکت خصوصی فعال در زمینه فولاد (بهشهر)

آگهي استخدام یک شرکت در زمینه پروژه های نفت و گاز در 11 ردیف شغلی

آگهي استخدام دریک شرکت توليدی صنعتی کرج در 7 ردیف شغلی

آگهي استخدام مهندس صنایع،سرپرست تولید،فوق دیپلم الکترونیک درشرکت توليد

آگهی استخدام مهندس شیمی در شرکت آکال سبلان آرتا(اردبیل)

آگهي استخدام یک شرکت توليدی صنعتی در 18 ردیف شغلی

آگهي استخدام در یک شرکت توليد ی لوازم خانگی ژاپنی

آگهي استخدام کارشناس حقوق در شرکت تامین اندیش پارس

آگهي استخدام 35ناظر دریک شرکت مشاور(جنوب کشور)

فراخوان شرکت تدبیر فارمر

آگهي استخدام درشرکت تدبیر فارمر

آگهي استخدام هیئت علمی درمرکز علمی -کاربردی شیروان

آگهي استخدام مدیر مالی دریک شرکت معتبر صنعتی

آگهي استخدام مدیر بازرگانی

آگهي استخدام یک شرکت در زمینه نفت و گاز

آگهي استخدام ناظردر شهرهای سیرجان،خوراسگان،فرخشهر

گهي استخدام در شرکت لوله و ماشین سازی ایران

آگهي استخدام دریک شرکت راهسازی

آگهی استخدام شرکت بیمه رازی

آگهي استخدام درشرکت لبنیات کالبر

آگهي استخدام در پروژه پالایشگاهی(بندر عباس)

آگهي استخدام حسابدار

آگهي استخدام در یک شرکت معتبر توليدی(تهران و نائین)

آگهي استخدام در شرکت معتبر پیمانکاری در صنایع نفت(آبادان)

آگهي استخدام درمهندسان مشاور پارسیلو(رباط کریم،اردبیل)

آگهي استخدام درمهندسین مشاور نفت و گاز(پتاوه،نایین،دهشیر،کاشان،اردستان)

آگهي استخدام درشرکت صنایع سیمان نهاوند

آگهي استخدام مهندس کامپیوتر در روزنامه نسل فردا(اصفهان)

آگهي استخدام دریک شرکت پیمانکاری(بوشهر)

آگهي استخدام دریک شرکت توليدی(مشهد)

آگهي استخدام مدیر عامل در تعاونی بازار انقلاب شیراز

آگهي استخدام درشرکت تولیدی و صنعتی اخشان(شیراز)

آگهي استخدام درشرکت درآب کرمان

آگهي استخدام شرکت مهندسین مشاوردر 12 ردیف شغلی(تهران،اهواز،سایت)

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آگهي استخدام در گروه کارخانجات صنعتی امرسان

آگهي استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی

آگهي استخدام در یک شرکت فعال در پروژه های نفتی

آگهي استخدام درشرکت مهندسی اکتشاف معدن

آگهي استخدام یک شرکت ساختمانی در 7 ردیف شغلی

آگهي استخدام یک شرکت پیمانکاری در زمینه آب و فاضلاب

آگهی استخدام شرکت معتبر در اهواز

آگهي استخدام تکنیسین تعمیرات و نگهداری در قشم

آگهي استخدام درشرکت نفت پاسارگاد

آگهي استخدام یک شرکت تولیدی مهندسی در 10 ردیف شغلی

آگهي استخدام شرکت مهندسی خدماتی دریایی در 7 ردیف شغلی

آگهي استخدام شرکت مهندسی هیرگان انرژی در 4 ردیف شغلی

آگهي استخدام یک شرکت فعال در مبلمان

آگهي استخدام یک شرکت توليدي در 6 ردیف شغلی

آگهي استخدام درشرکت هلکوپتری ایران(مهلت تا 16 شهریور)

آگهي استخدام در پژوهشکده توسعه صنایع شیمی ایران

آگهي استخدام دریک پروژه اداری تجاری

آگهي استخدام یک شرکت توليدی مگمل های غذایی

آگهي استخدام یک شرکت دارویی(تبریز،کرمان،اراک،قم)

گهي استخدام درجهاد دانشگاهی اردبیل

آگهي استخدام یک شرکت فعال در مبلمان

گهي استخدام یک کارخانه تولیدی(فارس)

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی - مخصوص کاربران ویژه همراه باجواب - بسته شماره هفده (کلیک کنید)

آگهي استخدام درنمایندگی یک شرکت معتبر خارجی(مشهد)

آگهي استخدام درشرکت گلستان(اصفهان)

آگهي استخدام کارشناس کامپیوتر،زبان،مدیریت بازرگانی(اصفهان)

آگهي استخدام درشرکت پخش سراسری(اصفهان)

آگهي استخدام کارمند فروش خانم(اصفهان)

آگهي استخدام مدیر امور اداری ومنابع انسانی(اصفهان)

آگهي استخدام لیسانس حسابداری،صنایع،مدیریت صنعتی(بندر عباس)

گهي استخدام حسابدار در شرکت ساختمانی(بندر عباس)

آگهي استخدام دریک شرکت معتبر تبلیغاتی(مشهد)

آگهي استخدام درمهندسین مشاور (خراسان شمالی)

گهي استخدام در نمایندگی سایپا(مشهد)

آگهي استخدام کارشناس تربیت بدنی،الکترونیک،علوم تربیتی،گرافیک،زبان،ریاضی(مشهد)

آگهي استخدام مهندس برق،مکانیک،عمران درشرکت آرامین(مشهد)

آگهي استخدام در شرکت سوله خراسان

آگهي استخدام در یک شرکت صنعتی(مشهد)

آگهي استخدام کارشناس مکانیک و بازرگانی(مشهد)

آگهي استخدام در هتل(مشهد)

آگهي استخدام درشرکت توليدی لاستیک در 9 ردیف شغلی(شیراز)

آگهي استخدام یک شرکت بازرگانی در 5 ردیف شغلی(شیراز)

آگهي استخدام فروشگاه بی بی کیش(شیراز)

آگهي استخدام در طرح چشمه نور ایران در 14 ردیف شغلی

آگهي استخدام یک شرکت مهندس مشاوردر 9 ردیف شغلی(تهران،کرمان،بم،یاسوج)

آگهي استخدام در شرکت سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

آگهي استخدام یک شرکت تولید قطعات خودرو(کرج،تهران،پاکدشت)

آگهي استخدام یک شرکت معتبر توليدی در 6 ردیف شغلی

آگهي استخدام مهندس مکانیک و کارشناس خرید در یک شرکت توليدی

آگهي استخدام مهندس برق، مهندس عمران در یک شرکت پیمانکاری

آگهي استخدام مدیر بازرگانی،کارشناس بازرگانی رئیس حسابداری،کارشناس حسابداری

آگهي استخدام مهندس صنایع،مدیریت بازرگانی،کارمند اداری،مسئول دفتر مدیر عامل

آگهی استخدام شرکت مهندسی هوشمند زمان پارت اهواز

آگهی استخدام موسسه مالی و اعتباری صالحین در اهواز

آگهي استخدام در شرکت صنایع پترو شیمی مسجد سلیمان

آگهي استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی همدان

آگهي استخدام یک شرکت توليدی(اصفهان)

آگهي استخدام مدیرمالی،کارمند مالی،کارمندفروش،منشی(ساری)

آگهي استخدام یک شرکت مجری پروژه های نفت و گاز در 38 ردیف شغلی

آگهي استخدام درسازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

آگهي استخدام در بنیاد رفاه و ارشادامام صادق

آگهي استخدام در گروه شرکت های استیل البرز

آگهي استخدام در شرکت گلستان

آگهي استخدام در یک شرکت ساختمانی ترکیه ای

آگهي استخدام درشرکتی فعال در صنعت نفت و گاز

آگهي استخدام یک شرکت معتبر توليدی در 4 ردیف شغلی

آگهي استخدام در موسسه تحقیق و توسعه خانه عمران در 7 ردیف شغلی

آگهي استخدام دریک شرکت ارائه دهنده سرویس های تلفن همراه

آگهي استخدام در شرکت تولید کننده مجموعه خودرو

آگهي استخدام در شرکت تجهیزات پزشکی تکاپو طب

آگهي استخدام در کارخانه ساخت اسکلت فلزی

آگهی استخدام سازمان سنجش آموزش کشور

آگهی استخدام در آموزشکده هاي فنی و حرفه اي سما در سراسر کشور

آگهي استخدام در یک شرکت معتبر پیمانکاری(عسلویه)

گهي استخدام در شرکت مهندسین مشاور در پروژه های نفت و گاز

آگهي استخدام در یک شرکت توليد قطعات خودرو

آگهي استخدام در یک شرکت معتبر دارویی

آگهي استخدام در یک شرکت بازرسی فنی(خوزستان)

آگهي استخدام در یک شرکت ساختمانی(مازندران)

آگهي استخدام در مهد کودک (مشهد)

آگهي استخدام دریک هتل(مشهد)

آگهي استخدام مهندس پلیمر،الکترونیک،مکانیک(مشهد)

آگهي استخدام کادر نظارت پروژه های تصفیه خانه های فاضلاب(فارس)

آگهي استخدام در شرکت فاتح صنعت کیمیا(شیراز)

آگهي استخدام در گروه تولیدی ب.آ (شیراز)

آگهي استخدام درشرکت در آب کرمان

آگهي استخدام درشرکت به پخش کرمان

آگهی استخدام در شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا)

آگهي استخدام پزشک ،دندانپزشک، داروساز دراداره کل زندان ها اقدامات تامینی و امنیتی

آگهي استخدام در یک کارخانه تولید صادراتی(شیراز)

آگهي استخدام در کلینیک تخصصی پوست و مو(شیراز)

آگهي استخدام درموقوفه عام حاج خلیل زائی(شیراز)

آگهي استخدام در شرکت تعاونی کارکنان صنایع الکترونیک شیراز

آگهي استخدام در فروشگاه زنجیره ای سروش(شیراز)

آگهي استخدام در مجتمع گچ مروارید خراسان

آگهي استخدام در آژانس هواپیمایی(مشهد)

آگهي استخدام در یک دبستان غیر دولتی(خراسان)

آگهي استخدام در شرکت معتبر توليدی(خراسان)

آگهي استخدام مهندس معمار در شرکت مهندسان مشاور(خراسان)

آگهی استخدام یک موسسه مالی اعتباری

آگهی استخدام نمایندگی بیمه کارآفرین در اهواز

آگهی استخدام شرکت مهندسی فعال در پروژه های نفت،گاز،فولاد،معدن

آگهی استخدام شرکت مهندسی و ساخت پره تورین مپنا

آگهي استخدام در یک شرکت معتبر توليدی صنعتی در شرق تهران

آگهي استخدام گروه صنعتی تل وان

آگهي استخدام در یک شرکت مهندسی در 21 ردیف شغلی

آگهي استخدام در یک هلدینگ در صنایع سنگین

آگهي استخدام در شرکت وارد کننده محصولات بهداشتی و غذایی

آگهي استخدام در یک شرکت توليدی مهندسی(کمال شهر کرج)

آگهی استخدام کارشناس حقوقی در امور نفت و گاز

آگهي استخدام در یک شرکت معتبر توليدی صنعتی

آگهی استخدام تکنسین آزمایشگاه شیمی

آگهي استخدام مهندسی مکانیک دریایی و مهندسی کشتی سازی

آگهي استخدام در خدمات پس از فروش آی.آر.جی

گهي استخدام در شرکت توليد کننده قطعات خودرو

آگهي استخدام در شرکت سابکو(بندر عباس)

آگهي استخدام مترجم زبان(بندر عباس)

آگهي استخدام منشی در آموزشگاه (بندر عباس)

آگهي استخدام کارمند اداری(بندر عباس)

آگهی استخدام کارشناس حقوق

آگهی استخدام کارشناس بازرگانی

آگهي استخدام در پژوهشگاه دانشهای بنیادی

آگهي استخدام یک شرکت معتبربازرسی در پروژه های نفت و گاز

آگهي استخدام در گروه شرکت های طرفه نگار

آگهي استخدام درگروه مهندسین مشاور(کرمان،بم،یاسوج،تهران)

آگهي استخدام در یک شرکت فعال در زمنه بازرگانی و مهندسی

آگهي استخدام مهندس شیمی،برق،الکترونیک،مکانیک در یک شرکت توليدي

آگهي استخدام در شرکت فولاد فجر سمنان

آگهي استخدام در شرکت مادیران

آگهي استخدام در یک شرکت توليدی ساختمانی

آگهي استخدام در شرکت تولید کننده مجموعه های خودررو

آگهی استخدام استانداری و دستگاههای اجرایی استان فارس

آگهي استخدام در شرکت رادکام

آگهی استخدام شرکت خوش طعم لبن رایان(اصفهان)

آگهي استخدام در صنایع غذایی شیرین گوهر(تبریز)

آگهي استخدام در شرکت رویال پیشگام شرق (تبریز)

آگهي استخدام در شرکت رقم نگار شمالغرب(تبریز)

آگهي استخدام در نمایندگی اسکانیا(تبریز)

آگهي استخدام در شرکت بانی چاو(تبریز)

آگهي استخدام در یک شرکت بازرگانی(تبریز)

آگهی استخدام شرکت همکاران سیستم خوزستان

آگهی استخدام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اهواز

آگهي استخدام در شرکت چتر سبز تخت جمشید(شیراز)

آگهي استخدام در شرکت محسن(شیراز)

آگهي استخدام در شرکت فاتح صنعت کیمیا(شیراز)

آگهي استخدام در شرکت سیمرغ واحد کرمان

آگهي استخدام در دانشگاه آراد اسلامی واحد تهران جنوب

آگهي استخدام در پروژه های نفت و گاز مهندسان مشاور تهران رایمند

آگهي استخدام در شرکت پروژه های صنعتی ابدال

آگهي استخدام یک شرکت پیمانکاری در پروژه خارج از کشور

آگهي استخدام در یک شرکت در زمینه IT

آگهي استخدام در شرکت هواپیمایی خارجی

آگهي استخدام کارشناس مامایی و پرستاری درشرکت فن آوری بن یاخته های رویان

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی - مخصوص کاربران ویژه همراه باجواب - بسته ش شانزده (کلیک کنید)

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی - مخصوص کاربران ویژه همراه باجواب - بسته ش پانزده (کلیک کنید)

آگهی استخدام دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در اکثر استانها

آگهی استخدام تعاونی اعتباری ثامن الائمه در برخی استانها

آگهی استخدام کارشناس حقوق و امور مالی در یک شرکت تولیدی صنعتی

آگهی استخدام مهندسین برق الكترونیک ـ كنترل و مكانیک

آگهی استخدام صنایع آلوم رول نوین

آگهي استخدام در یک شرکت بین المللی

آگهي استخدام در انتشارات نص در 10 ردیف شغلی

آگهي استخدام در شرکت پرتاب افزار نمایندگی برند دیسنی در ایران

آگهي استخدام برنامه نویس در مرکز گسترش فن آوری اطلاعات

آگهي استخدام در یک شرکت بین المللی

آگهي استخدام در گروه بین المللی نمایشگاه های AIG (مشهد)

آگهي استخدام در کانون فرهنگی قلم چی(مشهد)

آگهي استخدام در آژانس هواپیمایی(مشهد)

آگهي استخدام در گروه فنی مهندسی سها(مشهد)

آگهي استخدام در یک شرکت صنعتی(مشهد)

آگهي استخدام در بیمه پاسارگاد(اهواز)

آگهی استخدام شرکت پارس خزر

آگهی استخدام مهندس عمران و معمازی و مکانیک (زنجان)

آگهی استخدام دانشگاه شیراز

آگهي استخدام مهندس کامپیوتر در شرکت داده ورزی سداد

آگهي استخدام در یک شرکت پیمانکاری در پروژه های سدسازی

آگهی استخدام در شرکت رمیس در 7 ردیف شغلی

آگهی استخدام پرستار در بیمارستان آتیه

آگهی استخدام خبرنگار،دبیر تحریریه،سردبیر دریک هفته نامه

آگهی استخدام برنامه نویس در یک شرکت نرم افزاری

آگهی استخدام طرح پزشک خانواده در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

آگهی استخدام در یک شرکت در زمینه نفت،گاز،پتروشیمی

آگهی استخدام مهندس مکانیک در شرکت داروسازی کوثر

آگهي استخدام در شرکت هلکوپتری ایران

آگهي استخدام شرکت سام الکترونیک در 14 ردیف شغلی

آگهی استخدام در بیمارستان و زایشگاه پاسارگاد(4 ردیف شغلی)

آگهي استخدام در شرکت فولادسازی(همدان)

آگهي استخدام یک شرکت بزرگ نفتی(بندرعباس)

آگهي استخدام یک شرکت معتبر پیمانکاری در لرستان

آگهي استخدام در گروه صنعتی فرهیختگان زر فام

آگهي استخدام در شرکت فیلیپس

آگهي استخدام فوق لیسانس سیالات

آگهي استخدام زمین شناس،منشی در یک شرکت فعال در زمینه انرژی

آگهي استخدام یک شرکت مهندسی صنعتی

آگهی استخدام استاندار استان سیستان و بلوچستان

آگهی استخدام در شرکت مبنا به تعداد 18 نفر

آگهي استخدام در شرکت کشت و صنعت نادر(مشهد)

آگهي استخدام مترجم در موسسه فرهنگی راه پویندگان(مشهد)

آگهي استخدام در شرکت توليدی صنعتی(مشهد)

آگهي استخدام درموسسه پارسیان(مشهد)

آگهي استخدام مدیر فروش در شرکت پارت(مشهد)

آگهي استخدام کارشناس فروش خانم در یک شرکت بین المللی(مشهد)

آگهي استخدام در موسسه خیریه اهل بیت(خراسان رضوی)

آگهي استخدام در یک شرکت معتبر توليدي(خراسان)

آگهي استخداممسئول دفتر در شرکت معتبر صنایع غذایی(مشهد)

آگهی استخدام مهندس ساخت و تولید در قزوین

آگهی استخدام مدیر کارخانه در قزوین

آگهی استخدام قوه قضاييه (ثبت نام از 1شهریور تا15 شهریور)

آگهی استخدام در شرکت DOT فعال در صنایع نفت و گاز

آگهي استخدام در شرکت msi

آگهی استخدام کارشناس منابع انسانی، امور بین الملل،امور رسانه،مدیر IT

آگهی استخدام فوق دیپلم برق،شیمی،نساجی،الکترونیک در جاده خاوران

آگهی استخدام یک شرکت معتبر در خراسان شمالی

آگهي استخدام در بنیاد کودک(مشهد)

آگهي استخدام در شرکت خدمات بیمه ایران خودرو در مشهد

آگهي استخدام در شرکت آبسال

آگهي استخدام یک گروه تولیدی در اراک

آگهی استخدام در شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان

گهي استخدام در یک شرکت معتبر صنایع غذايي

آگهي استخدام منشی خانم در شرکت صنعتی

آگهي استخدام کارشناس ارشد سازه و ژئوتکنیک در شرکت مهندسین مشاور

آگهي استخدام مترجم زبان ایتالیایی

آگهی استخدام بانک پاسارگاد

آگهی استخدام کارمند خانم در یک شرکت معتبر کامپیوتری

آگهی استخدام امبریولوژیست بالینی در بیمارستان دنا(شیراز)

آگهی استخدام مهندس مکانیک در گیلان

آگهی استخدام بیمارستان آراد

آگهی استخدام استانداری و دستگاههای اجرایی خراسان شمالی

آگهی استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی در 8 ردیف شغلی

آگهی استخدام كارشناس سخت افزار در شركت مهندسي روش ياب رايانه(خرمشهر)

آگهي استخدام درشرکت سیرنگ کاسپین(تبریز)

آگهي استخدام یک شرکت پیمانکاری در 14 ردیف شغلی(بوشهر)

آگهي استخدام در شرکت برق آذر کیوان در 7 ردیف شغلی(هرمزگان)

آگهي استخدام در شرکت پخش مواد غذايي پارس(شیراز)

آگهي استخدام مترجم زبان انگلیسی(بندر عباس)

آگهي استخدام فارغ التحصیلان پزشکی و پیراپزشکی در یک کمپانی دارویی(شیراز،اصفهان)

آگهي استخدام کارمند دفتری و گرافیست در بانک اطلاعات شهری استان فارس

آگهي استخدام در شرکت گلپخش اول(شیراز)

آگهي استخدام رئیس حسابداری در شرکت گلدایران (شیراز)

آگهي استخدام کارمند امور اداریی خانم در شرکت معتبر حمل و نقل(هرمزگان)

آگهي استخدام کارشناس هنر و ادبیات(شیراز)

آگهی استخدام در استانداري گلستان

آگهي استخدام یک شرکت مهندسی صنعتی در 13 ردیف شغلی(تهران و سایت)

آگهي استخدام دریک شرکت فعال در نفت و گازدر 8 ردیف شغلی

آگهي استخدام در گروه شرکتهای شباهنگ رایانه باختر

آگهي استخدام منشی،دستیار،کارشناس شبکه،سخت افزار در شرکت رمیس

آگهي استخدام مدیر صادرات،کارشناس فروش و بازاریابی،منشی، کارشناس تضمین کیفیت

آگهي استخدام مدیر، کارشناس،مشاور صنعت ومعدن و حوزه انرژی(12 ردیف شغلی)

آگهي استخدام مدیر تولید،مهندس آرشیتکت،تکنیسین مکانیک

آگهی استخدام شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مبنا در آبادان

آگهی استخدام موسسه کاریابی کوشش اهواز

آگهی استخدام شرکت بابا حیدر هرمز(40 نفر)

آگهی استخدام در یک شرکت فعال در پروژه های صنعت نفت و گاز (17 ردیف شغلی)

آگهی استخدام در کارخانه شکلات پارمیدا

آگهی استخدام در یک شرکت در زمینه مشارکت طرح و ساخت ( تبریز)

آگهی استخدام در کارخانجات صنایع بهداشتی ایران

آگهی استخدام در شکرت انتشارات سوره مهر

آگهی استخدام در کارخانه تولیدی در زمینه صنایع شیمیایی (حومه اصفهان)

آگهی استخدام مهندس مكانيك يا صنايع(اصفهان)

آگهی استخدام متخصص آی تی در شركت فاراد رايانه پرداز اصفهان

آگهي استخدام در یک شرکت معتبر دارویی(شیراز)

آگهي استخدام حسابدار در شرکت صنعتی(شیراز)

آگهي استخدام حسابدار و مهندس کامپیوتر در اتحادیه (شیراز)

آگهي استخدام مدرس زبان در آموزشگاه آفاق(شیراز)

آگهي استخدام منشی و انباردار در یک شرکت تولیدی صادراتی(کرمان)

آگهي استخدام کارشناس بهداشت حرفه ای (بندرعباس)

آگهي استخدام مدیر در شرکت خدمات کشتیرانی(بندرعباس)

آگهي استخدام مترجم در موسسه فرهنگی راه پویندگان(مشهد)

آگهي استخدام در آژانس مسافرتی(مشهد)

آگهی استخدام برنامه نویس،مهندس نرم افزار،تکنیسین کامپیوتر در پوشاک هاکوپیان

آگهی استخدام در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

آگهی استخدام بیمارستان قائم رشت

آگهی استخدام موسسه مالی و اعتباری قوامین در خوزستان

آگهي استخدام در بیمه ملت

آگهي استخدام شرکت توربين مپنا در 17 ردیف شغلی

آگهي استخدام مهندس برق،مکانیک،صنایع،متالوژی،منشی،مدلساز،تراشکار

آگهي استخدام شرکت پیمانکاری در 8 ردیف شغلی(کردستان،تهران)

آگهي استخدام در یک شرکت پیمانکاری در 7 ردیف شغلی

آگهي استخدام یک شرکت توليد ی- بازرگانی در 12 ردیف شغلی

آگهي استخدام در شرکت مهندسی-بازرگانی

آگهي استخدام یک شرکت در زمینه ماشین های اداری

آگهي استخدام در یک شرکت معتبر IT

آگهي استخدام در شرکت بازرگانی(تبریز)

آگهی استخدام شركت معتبر تدبير منصور ( تهران ، گيلان و لرستان )در 15 رديف شغلي

آگهي استخدامي شركت استام صنعت(3 تا 15 مرداد)

آگهی استخدام در سایت وزارت دفاع در جاده اهواز به آبادان

آگهی استخدام موسسه پژوهشی و مطالعاتي

آگهي استخدام در یک شرکت فعال در نفت و گاز(10 ردیف شغلی)

آگهي استخدام در شرکت بهستان رایان(9 ردیف شغلی)

آگهي استخدام لیسانس انگلیسی در دانشگاه تربیت مدرس

آگهي استخدام در شرکت پخش آسیا فراز ایران(48 ردیف شغلی)

آگهي استخدام در یک شرکت معتبر توليد مواد غذايي(7 ردیف شغلی)

آگهي استخدام در شرکت معتبر توليد ی صنایع غذايي(کرج ،بویین زهرا)

آگهي استخدام در فروشگاه رادیو رسا(تبریز)

آگهي استخدام در شرکت آیدین(تبریز)

آگهي استخدام مهندس نفت، شیمی،پتروشیمی درشرکت آبان(شیراز)

آگهي استخدام مهندس عمران ، مکانیک دریک شرکت عمرانی(شیراز، خارک)

آگهي استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی در درمانگاه فرهنگیان(شیراز)

آگهي استخدام مدیر اداری دریک شرکت مواد غذايي(فارس-زرقان)

آگهي استخدام کشتیرانی (آخرین مهلت 15 مرداد)

آگهی استخدام در استانداری زنجان

آگهی استخدام نیروی هوایی ارتش (ثبت نام از 22 مرداد تا 17 شهریور)

آگهی استخدام در شرکت تالیا

آگهی استخدام بانک دی در تهران ،اصفهان،مشهد،شیراز،تبریز(آخرین مهلت تا 10 مرداد)

آگهي استخدام یک هتل در 12 ردیف شغلی

آگهي استخدام هیئت علمی در موسسه آموزش عالی قزوین

آگهي استخدام شرکت مهندسان مشاو در 10 ردیف شغلی(تهران و خوزستان)

آگهي استخدام یک شرکت فعال در نفت و گاز

آگهي استخدام شرکت مهندسین مشاور نفت و گاز

آگهي استخدام یک شرکت توليدی در 6 ردیف شغلی

آگهي استخدام مهندس برق،ابزار دقیق، پایپنگ

گهي استخدام مهندس مکانیک و حسابدار در کاریزان خودرو

آگهي استخدام دریک شرکت تولبد لوازم خانگی(6 ردیف شغلی)

آگهي استخدام در یک شرکت توليدی -صنعتی در 5 ردیف شغلی

آگهي استخدام کارمند فروش تور خارجی(خراسان)

آگهي استخدام در نمایندگی بیمه پارسیان(خراسان)

آگهي استخدام درمانگاه شبانه روزی باران(چناران)

آگهي استخدام بیمارستان و زایشگاه سینا(مشهد)

آگهي استخدام در یک شرکت معتبر ساختمانی(خراسان)

آگهی استخدام ديوان محاسبات كشور

آگهی استخدام شرکت مجتمع خدمات کارگزاری بیمه

آگهي استخدام در یک شرکت فعال در نفت و گاز(عسلویه،یزد، غرب کشور)

آگهي استخدام در شرکت صنعتی هنکل آلمان

آگهي استخدام در شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران

آگهي استخدام لیسانس حسابداری،مدیریت بازرگانی، صنایع (تاکستان)

آگهي استخدام مهندس کامپیوتر درشرکت کالای ایران

آگهي استخدام در یک شرکت پیمانکاری فعال در خودروسازی

آگهي استخدام مهندس الکترونیک،مکانیک،کارشناس فروش

آگهي استخدام لیسانس علوم اجتماعی و برق

آگهي استخدام در شرکت آموزش و طراحی شبکه های کامپیوتر

آگهی استخدام شرکت بازرگانی پارسیک در اهواز و حومه

آگهي استخدام دیپلم و فوق دیپلم برق-مکانیک

آگهي استخدام مهندس نفت،مکانیک، مواد در یک شرکت نفتی

آگهي استخدام مهندس برق، عمران،مکانیک در شرکت مهندسین مشاور

آگهي استخدام مهندس و تکنیسین مکانیک (شیراز)

آگهي استخدام مهندس کشاورزی درشرکت کشت و صنعت پارسیرینگ(شیراز)

آگهي استخدام حسابدار و دفتردار در شرکت عسل شافی(شیراز)

آگهی استخدام در شرکت فنی و مهندسی آرپکو (الفبا ریز پرداز)

آگهی استخدام در پالایشگاه آبادان

آگهي استخدام درشرکت فولاد مهر سهند(تبریز)

آگهي استخدام در یک شرکت بازرگانی (تبریز)

آگهي استخدام در شرکت پارس سیوان الکتریک(12 استان کشور)

نمونه سوالات استخدامی- بسته تخصصی شماره ده -ویژه وزارت نفت(عمران)

آگهي استخدام در شرکت فناوران انیاک

آگهی استخدام شرکت تحقیقات موتور مگا

آگهي استخدام پيماني سازمان امور مالياتي کشور(25 تیر تا 14 مرداد)

آگهی استخدام بانک اقتصاد نوین (از 27 تیر تا 3 مرداد)

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۰۴:۲۲
 
<< ابتدا < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 9 از 26
 

رباتیک آراد

حماسه سیاسی,اقتصادی

بیمه کار آفرین

آزمون آنلاین

تبلیغات

نمونه سوالات تخصصی

نمونه سوالات تخصصی آزمونهای استخدامی

گروه فرهنگی و اجتماعی کارکن مفتخر است ، آخرین و جدیدترین نمونه سوالات تخصصی آزمونهای استخدامی کشور(همراه با پاسخ) را که توسط کارکنان این مجموعه جمع آوری و گردآوری شده است  را در اختیار شما کاربران عزیز سایت کارکن قرار دهد . در صورت داشتن هر نوع پیشنهاد و یا انتقاد در جهت بهبود فعالیتهای سایت لطفا با ایمیل مدیریت سایت کارکن تماس حاصل فرمائید.

آرزوی قلبی ما موفقیت تک تک شما عزیزان است

با تشکر از انتخاب شما

گروه فرهنگی و اجتماعی کارکن

 

بسته تخصصی شماره یک - ویژه وزارت نفت (صنایع)

بسته تخصصی شماره دو -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی-انتقال جرم و عملیات واحد)

بسته تخصصی شماره سه -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- انتقال حرارت)

بسته تخصصی شماره چهار -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- کنترل فرآیند و طراحی راکتور)

بسته تخصصی شماره پنج -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- شیمی عالی)

بسته تخصصی شماره شش -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- مکانیک سیالات)

بسته تخصصی شماره هفت -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- ترمودینامیک)

بسته تخصصی شماره هشت -ویژه وزارت نفت(حسابداری)

بسته تخصصی شماره نه -ویژه وزارت نفت(برق)1.08mb

بسته تخصصی شماره ده -ویژه وزارت نفت(عمران)1.02mb

بسته تخصصی شماره یازده- ویژه (مهندسی صنایع)100 سوال 745kb

بسته تخصصی شماره دوازده- ویژه (حسابداری)100 سوال 717kb

بسته تخصصی شماره سیزده - (ویژه عمران)90 سوال 1.26mb

بسته تخصصی شماره چهارده -ویژه (برق)-قسمت اول-2.68mb

بسته تخصصی شماره چهارده -ویژه (برق)-قسمت دوم-2.63mb

بسته تخصصی شماره پانزده -ویژه (حسابداری)-606kb

بسته تخصصی شماره شانزده -ویژه (مهندسی صنایع)-1.39mb

بسته تخصصی شماره هفده -ویژه (حسابداری)-686kb

بسته تخصصی شماره هیجده -ویژه (شیمی)-599kb

بسته تخصصی شماره نوزده -ویژه (کامپیوتر)-1.70mb

بسته تخصصی شماره بیست قسمت اول -ویژه (حقوق)-654kb

بسته تخصصی شماره بیست قسمت دوم -ویژه (حقوق)-596kb

بسته تخصصی شماره بیست و یک -ویژه (مدیریت)-463kb

بسته تخصصی شماره بیست و دو -ویژه (مدیریت)-513kb

بسته تخصصی شماره بیست و سه -ویژه (مکانیک)-1.43mb

بسته تخصصی شماره بیست و چهار -ویژه (مهندسی نفت)-1.03mb

بسته تخصصی شماره بیست و پنج قسمت اول -ویژه (حقوق)-573kb

بسته تخصصی شماره بیست و شش قسمت دوم -ویژه (حقوق)-664kb

بسته تخصصی شماره بیست و هفت -ویژه (مهندسی نفت)-589kb

بسته تخصصی شماره بیست و هشت -ویژه (مدیریت)-636kb

بسته تخصصی شماره بیست و نه -ویژه (مدیریت)-576kb

بسته تخصصی شماره سی -ویژه (مکانیک)-892kb

بسته تخصصی شماره سی و یک -ویژه (برق)-1.10mb

بسته تخصصی ویژه ذوب آهن - (مکانیک) - بسته ش سی و دو- 189kb

بسته تخصصی ویژه ذوب آهن- (علوم اقتصادی) - بسته ش سی و سه- 134kb

بسته تخصصی ویژه ذوب آهن - (عمران) - بسته ش سی و چهار- 1.05MB

بسته تخصصی ویژه ذوب آهن -(سخت افزار کامپیوتر)- بسته ش سی و پنج- 305kb