آگهی استخدام سازمان امور مالیاتی (سراسر کشور)
نوشته شده توسط گروه فرهنگی و اجتماعی کارکن   
شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۳۷

آگهی استخدام سازمان امور مالیاتی (سراسر کشور)

 

* شرايـط عمـومي استخـدام :

- اعتقاد به مباني نظام جمهوري اسلامي ايران .

- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

- تديّن به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران .

- داشتن كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دايم از خدمت ( ويژه برادران ) .

- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر .

- دارا بودن توانايي جسمي و رواني متناسب با رشته شغلي مورد تقاضا .

- نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي به موجب آراء مراجع قانوني .

- داوطلبين استخدام نبايد از مستخدمين رسمي ، ثابت و پيماني يا بازخريد خدمت ديگر دستگاههای دولتی باشند .

 

* شرايط اختصاصي استخـدام :

- تنها نيروهاي قراردادي تمام وقت دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مي توانند متقاضي شركت در آزمون  استخدام پيماني باشند .

* تبصره : سابقه خدمت قراردادي متقاضيان استخدام نبايد بيش از « ده سال » باشد .

- دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكترا در رشته هاي تحصيلي مندرج در جدول شرايط احراز آگهي الزامي است . ضمناً تاریخ فراغت از تحصیل کلیه متقاضیان شرکت در آزمون می بایست قبل از تاریخ انتشار آکهی باشد .

-حداقل سن داوطلبان براي شركت درآزمون تا تاريخ انتشار آگهي « 20 سال » وحداكثر سن « 40سال » مي باشد.

 

* نحوه ثبت نام و ارسال مدارك :

- ثبت نام از طريق اينترنت انجام خواهد شد لذا متقاضيان واجد شرايط مي بايست به سايت  "www.Azmoon.Intavat.ir" ( بخش آزمون استخدامی ) مراجعه و فرم ثبت نام را حداکثرتا تاریخ
« 1 / 4 /1391» تكميل نمايند و نسبت به واريز مبلغ «  000/60 ريال » به صورت آنلاین و از طریق کارتهای بانکی متصل به شبکه شتاب به عنوان حق شركت در آزمون هاي توانمندي عمومي وتخصصي داوطلبان استخدام اقدام نمايند . ( ايثارگران از پرداخت 50% مبلغ مذكور و فرزندان شاهد از هزينه ثبت نام معاف مي باشند . )

 

 

* انجام مراحل ثبت نام توسط داوطلب استخدامي موجب ايجاد تعهد استخدامي براي دستگاه نمي گردد .

* نظر به اينكه ثبت نام به صورت اينترنتي صورت مي پذيرد و بررسي مدارك ارسالي و تطبيق آنها با شرايط مندرج در آگهي استخدام پيماني پس از مرحله صدور كارت صورت مي گيرد لذا صدور كارت ورود به جلسه آزمون موجب ايجاد تعهد استخدامي براي دستگاه نمي گردد .

 

* مدارک مورد نیازي که می بایست از طریق اینترنت ثبت و به صورت الکترونیکی ارسال گردد :

1-     عكس 4×3 جدید با فرمت ( DPI 75 ) JPG ، حداکثر 160 کیلو بایت .

2-     تصویر صفحه اول شناسنامه و در صورت توضیحات تصویر صفحه آخر ( بافرمت JPG ) .

3-     تصویر کارت ملی ( با فرمت JPG ) .

4-     تصویر آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی ( با فرمت JPG ) .

5-     تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی ویا معافیت قانونی دائم برای آقایان ، بافرمت JPG

6-      مدارک دال بر ایثارگری و معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط .

7-     گواهي اشتغال با ذكر ميزان سابقه مدت خدمت كه به تاييد اداره مربوطه و يا مراجع ذيصلاح رسيده باشد

( با فرمت JPG ) .

8-     تصوير آخرين قرارداد در سال «1390 » جهت كليه متقاضيان ( با فرمت JPG ) .

  • به مدارك ارسالي ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .
  • وجوه پرداختي به هيچ عنوان مسترد نمي شود .
  • · متقاضي شركت در آزمون مي بايست بعد از پايان ثبت نام الكترونيكي ( به صورت اينتر نتي )
    کد رهگیری
    خود را یاداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهدارد . ضمناً ورودمجدد به سایت و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و اطلاع از نتیجه آزمون فقط با  استفاده از
    کد رهگیری امکان پذیر خواهد بود .

 

* تاريخ توزيع كارت  ومحل برگزاري  ونحوه اعلام نتایج مرحله اول آزمون :

- كارت ورود به جلسه آزمون از طريق سايت مذكور ، از تاريخ 20/4/91 تا  تاريخ 21/4/91 قابل دسترسي و پرینت می باشد . زمان و محل برگزاري آزمون در هنگام ارایه كارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد .

* نتايج آزمون مرحله اول بر اساس (3)  برابر ظرفیت پذيرش ، در موعد مقرر در پايگاه اطلاع رساني مذکور
(www.Azmoon.Intavat.ir) اعلام خواهد شد .

* موارد آزمون عبارتـند از :

الف): آزمون توانمنديهاي عمومي ، شامل : 1- معارف اسلامي 2- رياضي وآمار مقدماتي3- زبان انگليسي عمومی 4- اطلاعات سياسي و اجتماعي و مبانی قانونی 5- زبان و ادبيات فارسي 6- فن آوری اطلاعات .

* آزمون عمومی به تعداد 100 سوال و به صورت چهار گزینه ای ( با اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط ) طراحی خواهد شد .

* اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان
توزیع می شود.

ب) : آزمون تخصصي: شامل سئوالات مرتبط با رشته تحصيلي و رشته شغلي متقاضي خواهد بود .

* براي رشته شغلي "مامور تشخيص ماليات" : «  حسابداري ، اقتصاد ، مديريت ، قانون محاسبات عمومي ، قوانين  مالياتي ، قانون مالياتهاي مستقيم ، قانون ماليات بر ارزش افزوده ، آئين دادرسي مالياتي ، قانون مدني ، قانون تجارت و بورس » وبراي "كارشناس حقوقي" و"كارشناس تحليلگر سيستم" ، "كارشناس سخت افزار" "كارشناس نرم افزار"  و "كارشناس شبكه" در ارتباط با رشته تحصيلي و رشته شغلی مورد تقاضا خواهد بود .

* آزمون اختصاصی نیز به تعداد 100 سوال به صورت چهار گزینه ای ( با اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط ) طراحی خواهد شد .

 

* تذكرات :

1- تذكر مهّم :

1/1-  ازکل مجوز استخدامی ،« 30 درصد » آن برای استخدام ایثارگران اختصاص دارد که «25 درصد» آن به :
« جانبازان ، آزادگان فاقد شغل ، فرزندان و همسران شهداء و جانبازان ( 25 درصد و بالاتر ) و فرزندان و همسران آزادگان بالاي يكسال اسارت » و « 5 درصد » سهميه استخدامي باقیمانده را نيز به : « رزمندگان با سابقه حداقل (6) ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير ( 25 درصد ) و آزادگان زير (1) سال اسارت و خواهران و برادران شهداء » اختصاص داده خواهد شد . انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده « 5 درصد » به ترتیب نمره کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد .

* ايثارگران عزيز ، به منظور استفاده از سهميه هاي در نظر گرفته شده براي ايشان ، می بایست نسبت به اسکن و ارسال الکترونیکی تصاوير كارت شناسايي ، معرفي نامه ، تاييديه و مدارك مربوطه اقدام لازم
به عمل آورند .

2/1- استخدام مازاد بر سهمیه ایثارگران ، از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت .

3/1- ایثارگرانی که از بنیاد شهید و امورایثارگران کارت شناسایی دارند وافراد وابسته به آنان درصورت ارائه تصویر آن نیازی به اخذ وارائه گواهی ازبنیاد مذکورندارند .

2- معلولين عادي به شرط دارا بودن شرايط عمومي مندرج در آگهي و شرکت در آزمون و کسب حد نصاب نمره ،
به ترتیب نمره فضلی از محل « 3 درصد » سهميه قانوني و با معرفي نامه از سازمان بهزيستي برخوردار خواهند بود .

* معلولين عزيز ، به منظور استفاده از سهميه هاي در نظر گرفته شده براي ايشان ، می بایست نسبت به اسکن و ارسال الکترونیکی تصاوير مدارک مربوط به سهمیه بهزیستی اقدام لازم به عمل آورند .

3- اولویت انتخاب داوطلبان در شرایط یکسان به ترتیب با نیروهای قراردادي سازمان امورمالیاتی کشور خواهد بود .

4- داوطلبان نبايد از جمله افرادي باشند كه به موجب مراجع قضايي و ذيصلاح از خدمت دولتي منع شده باشند .

5- اخذ تائیدیه مدارك تحصيلي متقاضیان استخدام در صورت پذیرفته شدن در امتحان حداکثر دو ماه پس از اعلام نتیجه از دانشگاه مربوط انجام خواهد شد .

6- مدارک تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامي برای پذيرفته شدگان در آزمون مي بايست حداكثر دو ماه پس از اعلام نتيجه به تائيد سازمان مركزي دانشگاه مزبور برسد .

7- انتخاب داوطلبان استخدام براي انجام مصاحبه تخصصي حداكثر به ميزان « 3 برابر ظرفيت پذيرش » مورد نياز از ميان افرادي كه حد نصاب نمره آزمون عمومي ( به ميزان 60 % درصد كل نمره آزمون عمومی ) را كسب كرده اند بر اساس بالاترين نمره فضلي آزمون تخصصي انجام خواهد شد .

8- کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمدیهای عمومی ، صرفاً به منزله تایید صلاحیت عمومی و تصحیح اوراق امتحان بوده و هیچ گونه حق استخدامی براي داوطلبان ایجاد نمی کند و انتخاب داوطلبان بر اساس نمرات آزمون تخصصی و با رعایت اولویت های مقرر صورت می پذیرد .

9- به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر و پايين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مذكور در آگهي و همچنين مدارك معادل ( به استثناي دارندگان مدارك تحصيلي معادل صادره از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شده اند و گواهي مبني بر امكان ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر با ارزش علمي دارند . ) ترتيب اثر داده نخواهد شد .

 

10- داوطلبان پذیرفته شده در صورت تمدید قرار داد براساس قوانین ومقررات ، حداقل به مدت پنج سال از تاریخ استخدام متعهد به ارائه خدمت در محلی که استخدام می شوند ، خواهند بود .

11- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود لذا چنانچه در هر مرحله از ثبت نام  و جذب  محرز شود كه داوطلب اطلاعات خلاف داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي بوده است از انجام مراحل بعدي محروم شده و حتی در صورت صدور حکم  استخدام پيماني نيز حکم مذکور لغو ، از كار اخراج و به مراجع قضايي معرفي خواهد شد .

12- لیست نهایی پذیرفته شدگان پس از تائید صلاحیت توسط هسته گزینش اعلام می گردد . بدیهی است جذب نیروها بر اساس لیست نهایی پذیرفته شدگان قابل انجام می باشد .

13- پذیرفته شدگان با اولويت اصلی آزمون پس از ابلاغ نتایج نهایی حداکثر یک ماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل قانونی استخدام به واحد مربوطه مراجعه نمایند . درصورت عدم مراجعه در مهلت مقرر و
یا انصراف پس از شروع به کار ، از پذیرفته شدگان با اولويت ذخیره جهت شروع به کار دعوت بعمل خواهد آمد .

14- انتخاب نهايي پذيرفته شدگان پس از موفقيت در كليه مراحل مصاحبه و گزينش صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احكام  استخدام پيماني پذيرفته شدگان حقي براي آنان ايجاد نخواهد شد .

 

تذكر مهّم :

* شركت كنندگان در آزمون استخدام پيماني شاغل در دستگاههاي اجرايي مستقر در شهر و استان تهران ، مجاز به انتخاب عناوين و رشته هاي شغلي مرتبط با مدرك تحصيلي ايشان در « كليه شهرستانهاي مندرج در جداول آگهي استخدام پيماني » مي باشند .

* شركت كنندگان در آزمون استخدام پيماني شاغل در دستگاههاي اجرايي مستقر در استانها ( به غير از شهر و استان تهران ) « تنها مجاز به انتخاب عناوين و رشته هاي شغلي مرتبط با مدرك تحصيلي ايشان در شهرستانهاي استان محل خدمت خود مندرج در جداول آگهي استخدام پيماني » مي باشند .

 

 


مشاهده متن کامل آگهی(کلیک کنید)

 
 

رباتیک آراد

حماسه سیاسی,اقتصادی

بیمه کار آفرین

آزمون آنلاین

تبلیغات

نمونه سوالات تخصصی

نمونه سوالات تخصصی آزمونهای استخدامی

گروه فرهنگی و اجتماعی کارکن مفتخر است ، آخرین و جدیدترین نمونه سوالات تخصصی آزمونهای استخدامی کشور(همراه با پاسخ) را که توسط کارکنان این مجموعه جمع آوری و گردآوری شده است  را در اختیار شما کاربران عزیز سایت کارکن قرار دهد . در صورت داشتن هر نوع پیشنهاد و یا انتقاد در جهت بهبود فعالیتهای سایت لطفا با ایمیل مدیریت سایت کارکن تماس حاصل فرمائید.

آرزوی قلبی ما موفقیت تک تک شما عزیزان است

با تشکر از انتخاب شما

گروه فرهنگی و اجتماعی کارکن

 

بسته تخصصی شماره یک - ویژه وزارت نفت (صنایع)

بسته تخصصی شماره دو -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی-انتقال جرم و عملیات واحد)

بسته تخصصی شماره سه -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- انتقال حرارت)

بسته تخصصی شماره چهار -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- کنترل فرآیند و طراحی راکتور)

بسته تخصصی شماره پنج -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- شیمی عالی)

بسته تخصصی شماره شش -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- مکانیک سیالات)

بسته تخصصی شماره هفت -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- ترمودینامیک)

بسته تخصصی شماره هشت -ویژه وزارت نفت(حسابداری)

بسته تخصصی شماره نه -ویژه وزارت نفت(برق)1.08mb

بسته تخصصی شماره ده -ویژه وزارت نفت(عمران)1.02mb

بسته تخصصی شماره یازده- ویژه (مهندسی صنایع)100 سوال 745kb

بسته تخصصی شماره دوازده- ویژه (حسابداری)100 سوال 717kb

بسته تخصصی شماره سیزده - (ویژه عمران)90 سوال 1.26mb

بسته تخصصی شماره چهارده -ویژه (برق)-قسمت اول-2.68mb

بسته تخصصی شماره چهارده -ویژه (برق)-قسمت دوم-2.63mb

بسته تخصصی شماره پانزده -ویژه (حسابداری)-606kb

بسته تخصصی شماره شانزده -ویژه (مهندسی صنایع)-1.39mb

بسته تخصصی شماره هفده -ویژه (حسابداری)-686kb

بسته تخصصی شماره هیجده -ویژه (شیمی)-599kb

بسته تخصصی شماره نوزده -ویژه (کامپیوتر)-1.70mb

بسته تخصصی شماره بیست قسمت اول -ویژه (حقوق)-654kb

بسته تخصصی شماره بیست قسمت دوم -ویژه (حقوق)-596kb

بسته تخصصی شماره بیست و یک -ویژه (مدیریت)-463kb

بسته تخصصی شماره بیست و دو -ویژه (مدیریت)-513kb

بسته تخصصی شماره بیست و سه -ویژه (مکانیک)-1.43mb

بسته تخصصی شماره بیست و چهار -ویژه (مهندسی نفت)-1.03mb

بسته تخصصی شماره بیست و پنج قسمت اول -ویژه (حقوق)-573kb

بسته تخصصی شماره بیست و شش قسمت دوم -ویژه (حقوق)-664kb

بسته تخصصی شماره بیست و هفت -ویژه (مهندسی نفت)-589kb

بسته تخصصی شماره بیست و هشت -ویژه (مدیریت)-636kb

بسته تخصصی شماره بیست و نه -ویژه (مدیریت)-576kb

بسته تخصصی شماره سی -ویژه (مکانیک)-892kb

بسته تخصصی شماره سی و یک -ویژه (برق)-1.10mb

بسته تخصصی ویژه ذوب آهن - (مکانیک) - بسته ش سی و دو- 189kb

بسته تخصصی ویژه ذوب آهن- (علوم اقتصادی) - بسته ش سی و سه- 134kb

بسته تخصصی ویژه ذوب آهن - (عمران) - بسته ش سی و چهار- 1.05MB

بسته تخصصی ویژه ذوب آهن -(سخت افزار کامپیوتر)- بسته ش سی و پنج- 305kb