نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی کشور

گروه فرهنگی و اجتماعی کارکن مفتخر است ، آخرین و جدیدترین نمونه سوالات عمومی آزمونهای  استخدامی کشور(همراه با پاسخ) را که توسط کارکنان این مجموعه جمع آوری و گردآوری شده است  را در اختیار شما کاربران عزیز سایت کارکن قرار دهد. در صورت داشتن هر نوع پیشنهاد و یا انتقاد در جهت بهبود فعالیتهای سایت لطفا با ایمیل مدیریت سایت کارکن تماس حاصل فرمائید.

آرزوی قلبی ما موفقیت تک تک شما عزیزان است

با تشکر از انتخاب شما

گروه فرهنگی و اجتماعی کارکن


نمونه سوالات عمومی علوم سياسی و اجتماعی با فرمت pdf (کليک کنید)

نمونه سوالات عمومی معارف اسلامی با فرمت pdf (کلیک کنید)

نمونه سوالات عمومی ادبیات فارسی با فرمت pdf (کلیک کنید)

نمونه سوالات عمومی دانش کامپیوتر با فرمت pdf (کلیک کنید)

نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوالات عمومی دانش کامپیوتر 120 سوال همراه با جواب (مخصوص کاربران ویژه)

سوالات عمومی دانش کامپیوتر 100 سوال همره با جواب(مخصوص کاربران ویژه)

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی -  همراه باجواب - بسته ش یک (کلیک کنید)

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی-   همراه با جواب - بسته ش دو (کلیک کنید)

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی -  همراه باجواب - بسته ش سه (کلیک کنید)

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی -  همراه باجواب - بسته ش چهار (کلیک کنید)

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی -  همراه باجواب - بسته ش پنج (کلیک کنید)

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی -  همراه باجواب - بسته ش شش (کلیک کنید)

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی -  همراه باجواب - بسته ش هفت(کلیک کنید)

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی -  همراه باجواب - بسته ش هشت(کلیک کنید)

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی -  همراه باجواب - بسته ش نه (کلیک کنید)

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی -  همراه باجواب - بسته ش ده (کلیک کنید)

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی -  همراه باجواب - بسته ش یازده (کلیک کنید)

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی -  همراه باجواب - بسته ش دوازده (کلیک کنید)

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی -  همراه باجواب - بسته ش سیزده(کلیک کنید)

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی - ویژه وزارت نفت - بسته ش چهارده (کلیک کنید)

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی -  همراه باجواب - بسته ش پانزده (کلیک کنید)

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی -  همراه باجواب - بسته ش شانزده (کلیک کنید)

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی -  همراه باجواب - بسته ش هفده (کلیک کنید)

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی -  همراه با جواب - بسته ش هیجده (کلیک کنید)

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی -  همراه باجواب - بسته ش نوزده (کلیک کنید)

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی - همراه باجواب - بسته ش بیست(کلیک کنید)

نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی - همراه باجواب - بسته ش بیست و یک (کلیک کنید)

نمونه سوالات استخدامی ذوب آهن - سوالات عمومی - همراه با جواب- بسته ش بیست و دو (کلیک کنید)

 
 

رباتیک آراد

حماسه سیاسی,اقتصادی

بیمه کار آفرین

آزمون آنلاین

تبلیغات

نمونه سوالات تخصصی

نمونه سوالات تخصصی آزمونهای استخدامی

گروه فرهنگی و اجتماعی کارکن مفتخر است ، آخرین و جدیدترین نمونه سوالات تخصصی آزمونهای استخدامی کشور(همراه با پاسخ) را که توسط کارکنان این مجموعه جمع آوری و گردآوری شده است  را در اختیار شما کاربران عزیز سایت کارکن قرار دهد . در صورت داشتن هر نوع پیشنهاد و یا انتقاد در جهت بهبود فعالیتهای سایت لطفا با ایمیل مدیریت سایت کارکن تماس حاصل فرمائید.

آرزوی قلبی ما موفقیت تک تک شما عزیزان است

با تشکر از انتخاب شما

گروه فرهنگی و اجتماعی کارکن

 

بسته تخصصی شماره یک - ویژه وزارت نفت (صنایع)

بسته تخصصی شماره دو -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی-انتقال جرم و عملیات واحد)

بسته تخصصی شماره سه -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- انتقال حرارت)

بسته تخصصی شماره چهار -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- کنترل فرآیند و طراحی راکتور)

بسته تخصصی شماره پنج -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- شیمی عالی)

بسته تخصصی شماره شش -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- مکانیک سیالات)

بسته تخصصی شماره هفت -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- ترمودینامیک)

بسته تخصصی شماره هشت -ویژه وزارت نفت(حسابداری)

بسته تخصصی شماره نه -ویژه وزارت نفت(برق)1.08mb

بسته تخصصی شماره ده -ویژه وزارت نفت(عمران)1.02mb

بسته تخصصی شماره یازده- ویژه (مهندسی صنایع)100 سوال 745kb

بسته تخصصی شماره دوازده- ویژه (حسابداری)100 سوال 717kb

بسته تخصصی شماره سیزده - (ویژه عمران)90 سوال 1.26mb

بسته تخصصی شماره چهارده -ویژه (برق)-قسمت اول-2.68mb

بسته تخصصی شماره چهارده -ویژه (برق)-قسمت دوم-2.63mb

بسته تخصصی شماره پانزده -ویژه (حسابداری)-606kb

بسته تخصصی شماره شانزده -ویژه (مهندسی صنایع)-1.39mb

بسته تخصصی شماره هفده -ویژه (حسابداری)-686kb

بسته تخصصی شماره هیجده -ویژه (شیمی)-599kb

بسته تخصصی شماره نوزده -ویژه (کامپیوتر)-1.70mb

بسته تخصصی شماره بیست قسمت اول -ویژه (حقوق)-654kb

بسته تخصصی شماره بیست قسمت دوم -ویژه (حقوق)-596kb

بسته تخصصی شماره بیست و یک -ویژه (مدیریت)-463kb

بسته تخصصی شماره بیست و دو -ویژه (مدیریت)-513kb

بسته تخصصی شماره بیست و سه -ویژه (مکانیک)-1.43mb

بسته تخصصی شماره بیست و چهار -ویژه (مهندسی نفت)-1.03mb

بسته تخصصی شماره بیست و پنج قسمت اول -ویژه (حقوق)-573kb

بسته تخصصی شماره بیست و شش قسمت دوم -ویژه (حقوق)-664kb

بسته تخصصی شماره بیست و هفت -ویژه (مهندسی نفت)-589kb

بسته تخصصی شماره بیست و هشت -ویژه (مدیریت)-636kb

بسته تخصصی شماره بیست و نه -ویژه (مدیریت)-576kb

بسته تخصصی شماره سی -ویژه (مکانیک)-892kb

بسته تخصصی شماره سی و یک -ویژه (برق)-1.10mb

بسته تخصصی ویژه ذوب آهن - (مکانیک) - بسته ش سی و دو- 189kb

بسته تخصصی ویژه ذوب آهن- (علوم اقتصادی) - بسته ش سی و سه- 134kb

بسته تخصصی ویژه ذوب آهن - (عمران) - بسته ش سی و چهار- 1.05MB

بسته تخصصی ویژه ذوب آهن -(سخت افزار کامپیوتر)- بسته ش سی و پنج- 305kb